Sessions and Chairpersons

Analytics in biomedicine

Jerzy Silberring

Bioenergetics

Adam Szewczyk, Jerzy Duszyński, Lech Wojtczak

Bioinformatics

Małgorzata Kotulska

Biotechnology

Marcin Łukaszewicz, Anna Krasowska

EMBO Session - Proteins and nucleic acids

Igor Konieczny, Joanna Sułkowska

Glycobiology

Maciej Ugorski, Piotr Laidler, Marcin Czerwiński

Moonlighting enzymes

Jurgen Sygush, Darek Rakus

Plant Molecular Biology

Hanna Jańska, Grażyna Kłobus

Quantitative proteomics

Jacek R. Wiśniewski

RNA biology

Artur Jarmołowski

Signalling in Bacteria

Dagmara Jakimowicz, Anna Pawlik, Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

Stem cells and cancer

Alicja Józkowicz, Claudine Kieda

Stem cells and engineering

Józef Dulak, Alicja Józkowicz

Synthetic and System biology

Marek Figlerowicz, Piotr Zielenkiewicz

Unstructured proteins in health and disorders

Andrzej Ożyhar, Piotr Dobryszycki

Varia

Darek Rakus

Satellite Sessions

L'Oreal Session

chairpersons: Anna Grochot-Przeczek and Alicja Józkowicz

Science and Society

chairperson: Przemysław Wojtaszek

Science and Business

chairperson: Roman Sakowicz (Gilead Sciences, Inc.)

Women in Science

chairperson: Agnieszka Chacińska

Plenary speakers

Palczewski_Krzysztof_200

Krzysztof Palczewski

Nicolaus Rajewsky

Alexander Wlodawer

Yonath_Ada_200

Ada Yonath